ماه: آبان 1398

تریلی کمپرسی

تریلی کمپرسی چیست؟ در پاسخ به سوال تریلی  یا تریلر کمپرسی چیست؟ باید گفت تریلی های کمپرسی به تریلی هایی گفته می شود که کامیون آن دارای اتاق است و همچنین به یک قسمت تخلیه بار آن که به وسیله دستگاه کمپرس انجام می شود گفته می شود.تریلی های کمپرسی استفاده های زیادی دارند. از […]
ادامه مطلب
X