ماه: آذر 1402

تریلی کمپرسی قایقی دو محور

آشنایی با تریلی کمپرسی

آشنایی با تریلی کمپرسی تریلی های کمپرسی به تریلی هایی گفته می شود که کامیون آن دارای اتاق است و همچنین به یک قسمت تخلیه بار آن که به وسیله دستگاه کمپرس انجام می شود گفته می شود.تریلی های کمپرسی استفاده های زیادی دارند. از تریلر کمپرسی بیشتر برای حمل مصالح ساختمانی مانند : گچ، […]
ادامه مطلب
X