تریلر کمپرسی

کمپرسی

کمپرسی سازی

تاریخچه کامیون های کمپرسی و سیستم کمپرس در حمل و نقل کمپرسی سازی : تاریخچه اولین کامیون کمپرسی به سال ۱۸۹۶ در غرب اروپا برمی گردد که توسط شرکت تورنیکرافت ساخته شده است.ماشین های سنگین یا همان کامیون هایی که به روی بخش عقبی خود دارای اتاقکی با ظرفیت معلوم هستند. این اتاقک های حمل […]
ادامه مطلب

تریلی کمپرسی

تریلی کمپرسی چیست؟ در پاسخ به سوال تریلی  یا تریلر کمپرسی چیست؟ باید گفت تریلی های کمپرسی به تریلی هایی گفته می شود که کامیون آن دارای اتاق است و همچنین به یک قسمت تخلیه بار آن که به وسیله دستگاه کمپرس انجام می شود گفته می شود.تریلی های کمپرسی استفاده های زیادی دارند. از […]
ادامه مطلب