خرید تریلی کمپرسی

کمپرسی

کمپرسی سازی

تاریخچه کامیون های کمپرسی و سیستم کمپرس در حمل و نقل کمپرسی سازی : تاریخچه اولین کامیون کمپرسی به سال ۱۸۹۶ در غرب اروپا برمی گردد که توسط شرکت تورنیکرافت ساخته شده است.ماشین های سنگین یا همان کامیون هایی که به روی بخش عقبی خود دارای اتاقکی با ظرفیت معلوم هستند. این اتاقک های حمل […]
ادامه مطلب